Volkswagen Slovakia

V areáli Volkswagenu v Bratislave sú pod dráhou na prepravu áut z výrobných liniek umiestnené odlučovače ropných látok od firmy Klartec. Viacero kusov ORL KL je dodaných od r. 1999 priebežne a na rôznych miestach VW.