Odborné školenia

Na objednávku protokolárne zaškolíme 2 zamestnancov firmy s licenciou na likvidáciu nebezpečného odpadu. Predvedieme im zariadenie odlučovača ropných látok, usporiadanie filtrov, manipuláciu s nimi, upozorníme na špecifiká.