CTPark - hala IMI Norgren

Dodávka odlučovača ORL KL 30/1 a retenčnej nádrže KL RN s objemom 105 m3.

Stavba CTPark - hala IMI Norgren si vyžadovala zosilnenie stropnej dosky na 250 mm, pretože celková výška nadložia, vrátane konštrukcie vozovky tvorila spolu 400 mm. Použili sa stropné dosky nádrží 55-28, pri ktorých je možné využiť technológiu zosilnenia.