Letisko Sliač

Pre leteckú základňu na Sliači sme v októbri 2009 dodali odlučovač ropných látok ORL 3750 l/s. Predtým, než sme odlučovač odovzdali Ministerstvu obrany SR, bol náš produkt preverovaný štyrmi dodávateľskými firmami a tromi stavebnými dozormi.