Vodomerné šachty

Vodomerná šachta (VŠ) je revízna komora, ktorá sa používa pre umiestnenie vodomerných zostáv a iných armatúr inžinierskych sietí. Šachty vyrábame v širokej rozmerovej škále. Jednotlivé typy vyhovujú technickým podmienkam všetkých vodárenských spoločností. Vodomerné a armatúrne šachty Klartec sú konštrukčne navrhnuté tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

Ktorý produkt je pre vás najvhodnejší?

:

Zrušiť výber
Typ VS Vnútorné rozmery LxŠxV
[mm]
Váha najťažšieho kusa
[t]
Vodomerná šachta 1200x900 1200x900x1800 2,65
Vodomerná šachta 1500x1400 1500x1400x1800 5,9
Vodomerná šachta 2500x1400 2500x1400x1860 6,5
Vodomerná šachta 2050x1400 2050x1400x1800 6,66
Vodomerná šachta 2750x1400 2750x1400x1800 8,08
Vodomerná šachta 3100x1400 3100x1400x1800 8,79
Vodomerná šachta 3450x1400 3450x1400x1800 9,5
Vodomerná šachta 3800x1400 3800x1400x1800 10,21
Vodomerná šachta 4150x1400 4150x1400x1800 10,92
Vodomerná šachta 2050x1750 2050x1750x1800 7,46
Vodomerná šachta 2750x1750 2750x1750x1800 8,98
Vodomerná šachta 3100x1750 3100x1750x1800 9,74
Vodomerná šachta 3450x1750 3450x1750x1800 10,5
Vodomerná šachta 3800x1750 3800x1750x1800 11,26
Vodomerná šachta 4150x1750 4150x1750x1800 12,02
Vodomerná šachta 2050x2100 2050x2100x1800 8,26
Vodomerná šachta 2750x2100 2750x2100x1800 9,88
Vodomerná šachta 3100x2100 3100x2100x1800 10,69
Vodomerná šachta 3450x2100 3450x2100x1800 11,5
Vodomerná šachta 3800x2100 3800x2100x1800 12,31
Vodomerná šachta 4150x2100 4150x2100x1800 13,11
Vodomerná šachta 2050x2450 2050x2450x1800 9,07
Vodomerná šachta 2750x2450 2750x2450x1800 10,78
Vodomerná šachta 3100x2450 3100x2450x1800 11,64
Vodomerná šachta 3450x2450 3450x2450x1800 12,5
Vodomerná šachta 3800x2450 3800x2450x1800 13,35
Vodomerná šachta 4150x2450 4150x2450x1800 14,21

Použitie:

- vodomerná šachta pre rodinné domy, administratívne a priemyselné objekty
- šachta pre združené vodomery (požiarne vodovody)
- šachty pre umiestnenie rôznych armatúr (napr. šupátiek a uzatváracích klapiek)


Použitý stavebný materiál:

Betón – jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z vodostavebného betónu triedy C 25/30 v súlade s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R) . Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé od hrúbky dosky, ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia).

Prepravné úchyty prefabrikátov – na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

Technický popis:

Vodomerná šachta je vyhotovená ako železobetónová prefabrikovaná podzemná nádrž, obdĺžnikového alebo štvorcového pôdorysu so zákrytovou stropnou doskou.

Vnútorná svetlá výška VŠ je 1800 mm.  Pri požiadavke na vyššiu VŠ je možné vyhotoviť vnútornú svetlú výšku v rozhraní od 1800 do 2400 mm. V stene šachty je možné zhotoviť otvory pre prestup potrubia. V šachte sú osadené poplastované stúpadlá v zmysle STN EN 1917.

Šachta je prístupná na údržbu a kontrolu cez štvorcový vstupný otvor s rozmermi 600x600 mm nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej doske.

Súčasťou šachty je aj vstupný komínik výšky 250 mm, ktorý sa používa pri osadení šachty pod úroveň upraveného terénu.

Vstupné otvory sú prekryté buď oceľovými uzamykateľnými poklopmi alebo liatinovými poklopmi triedy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti od jeho umiestnenia.

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota závisí od veľkosti retenčnej nádrže (3 až 30 dní). Požiadavku na vstupné šachty treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

Potrebujete poradiť?

Vodomerné a armatúrne šachty

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk