Odborná sekcia

Odborná sekcia

Toto nie je odlučovač ropných látok

pridané 20.5.2019 / Iné

V poslednej dobe sa v praxi stretávame s umiestňovaním čistiacich zariadení priamo do dažďového vpustu.

Viac informácií

Použitie odlučovača ropných látok pre umyvárne áut

pridané 15.3.2019 / Iné

Súčasný rastúci trend výstavby ručných alebo automatických umyvární áut prináša so sebou nutnosť riešiť problém súvisiaci s čistením odpadovej vody vznikajúcej pri ich prevádzke a následným zaústením do verejnej kanalizácie alebo do povrchového toku.

Viac informácií

Výzva pre servisné firmy

pridané 19.11.2012 / Iné

.. ako správne postupovať pri údržbe a čistení odlučovačov ropných látok.

Viac informácií

Ako pripraviť betónové lôžko pod nádrž?

pridané 12.6.2012 / Betón

Na to, aby sa zabezpečila potrebná únosnosť podkladu, ktorá má vyhovovať osadeniu... Viac informácií

Vodný zákon - Zákon č. 364/2004 Z. z. § 36

pridané 2.5.2012 / Zákony a normy

Vodný zákon - Zákon č. 364/2004 Z. z. §... Viac informácií

Trieda betónu C 35/45

pridané 19.4.2012 / Betón

Schmidtovo kladivo sa používa pre testovanie kvality tvrdosti betónu. Pevnosť betónu našich... Viac informácií

Pôsobenie podzemnej vody na ORL

pridané 11.4.2012 / Iné

Porovnanie železobetónových, plastových a oceľových ORL pri pôsobení vztlaku podzemnej vody.

Viac informácií