BORY MALL

Na stavbu obchodného centra BORY MALL Bratislava sme dodávali odlučovač ropných látok.