Rýchlostná cesta R1


Rýchlostná cesta R1 bude po dokončení spájať mestá Trnava, Sereď, Nitra, Žarnovica, Zvolen, Banská Bystrica a Ružomberok. Pre spoločnosť Granvia Construction, ktorá je generálnym dodávateľom prác na výstavbu rýchlostnej cesty R1, sme dodávali:
Trasa: Nitra - Banská Bystrica: 31 kusov odlučovačov, 179 kusov kábelové šachty