Tesco Pohořelice

Dodané produkty: odlučovač ropných látok KL 15/1, čerpacia stanica KL AN 14, lapač tukov KL LT 4, vodomerná šachta 1200x900x1800