Semperflex Optimit

Spoločnosť Klartec dodala atypické armatúrne šachty do areálu rakúskej spoločnosti Semperflex Optimit v Odrách. Na armaturne šachty sú v lokálnych podmienkach kladené veľké nároky na ich vodotesnosť kvôli spodnej vode. Armatúrne šachty boli navrhnuté pre potreby technológie vrtov, ktoré sú 220 m hlboké a čerpajú vysoko kvalitnú podzemnú vodu.

Okrem toho, objekt sa nachádza v záplavovej zóne, armatúrne šachty preto musia byť dostatočne ťažké a kotvené do podkladovej dosky proti vztlaku vody.

Šachty sa pri montáži priamo nasúvali na už hotové vrty. Šachty sú zhotovené z rámovej prstencovej retenčnej nádrže, na ktorú sa dáva prstenec smerom hore, pričom plochá stropná doska sa priklopí. Všetky diely majú zosilnenú hrúbku stien na 200 mm, stropná doska je zosilnená na hrúbku 250 mm.