Kontakt

SÍDLO SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8, SK-917 01 Trnava
e-mail klartec@klartec.sk

Údaje o firme

Mgr. Mária Karlubíková, konateľka

Mgr. Martin Karlubík, konateľ

IČO: 36 231 355

DIČ: 2020164322

IČ DPH: SK2020164322

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 11378/T

Prevádzka - výrobný závod a odberné miesto:

MALŽENICE  


KLARTEC  (prefa)

Malženice 365

+421 918 881 370

PON - PIA    6:30 -15:00

mapa


Manažéri sú vám k dispozícii od pondelka do piatku v čase 7:30 - 16:00

Odlučovače rop. látok a tuku, retenčné nádrže, akumulačné a požiarne nádrže, prečerpávacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm 00421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm 00421 918 222 182
email obchod2@klartec.sk

tel./fax  00421 33 5522029

Výroba

Ing. Mário Macho
gsm 00421 905 880 002
email vyroba@klartec.sk

Ing. Jaroslav Štefánek
gsm 00421 918 881 183
email vyroba2@klartec.sk

Kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dna, vpusty, poklopy

obchodní manažéri:

Tomáš Hain

gsm 00421 905 226 832
email skruze@klartec.sk

Zámková dlažba

obchodní manažéri:

Radovan Silný
gsm 00421 915 383 092
email dlazby@terrabella.sk

Martin Jendek
gsm 00421 905 383 174
email dlazby2@terrabella.sk

       

Ekonomické oddelenie

- fakturačné, personálne a mzdové oddelenie
gsm 00421 915 383 777
email ekonomicke@klartec.sk


 

SÍDLO ČESKÁ REPUBLIKA

Klartec cz, s. r. o.
Příkop 843/4
CZ-602 00 Brno

IČ: 276 36 399
DIČ:CZ 276 36 399

Korešpondenčná adresa:

Klartec cz, s.r.o.                   
Zámecká 1033/12
CZ-664 34 Kuřim

Obchodný zástupca:

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail klartec2@klartec.cz

Odlučovače rop. látok a tuku, retenčné nádrže, akumulačné a požiarne nádrže, prečerpávacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm 00421 915 223 977
e-mail obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm 00421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk

Výroba

Ing. Mário Macho
gsm 00421 905 880 002
e-mail vyroba@klartec.sk

Ing. Jaroslav Štefánek
gsm 00421 918 881 183
e-mail vyroba2@klartec.sk

Kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dna, vpusty, poklopy

Tomáš Hain
gsm 00421 905 226 832
e-mail skruze@klartec.sk

Zámková dlažba

obchodní manažéri:

Radovan Silný
gsm 00421 915 383 092
e-mail dlazby@terrabella.sk

Martin Jendek
gsm 00421 905 383 174
e-mail dlazby2@terrabella.sk