Most Apollo

Po celej dĺžke mosta Apollo je jednostranne zavesených spolu 21 malých odlučovačov. V ich vnútri sú použité tri typy filtrov - koalescenčný, sorpčný a filter s aktívnym uhlím. Vďaka tomu je voda z komunikácie mosta  trojstupňovo očistená od ropných látok a nepredstavuje záťaž pre životné prostredie. Voda vyteká, respektíve, priamo padá z mosta Apollo do rieky Dunaj.

Odlučovače projektovo zastrešil špecialista na mosty z Dopravoprojektu Bratislava v súčinnosti s projektantom vodohospodárskych stavieb. Expertom na mostovú problematiku sme ako výrobná spoločnosť poskytli odborné konzultáície.

Objednávku na 21 kusov malých odlučovačov sme dostali v r. 2005 od firmy MCE Stahl- und Maschinenbau GmbH & Co, Linz, ktorá zabezpečovala oceľovú konštrukciu mosta.