Uličné vpusty

Uličné vpusty slúžia na zychytávanie a odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch a dažďových zvodov. Uličný vpust pozostáva z viacerých betónových prvkov (UV horný, stredný, dolný diel) a rôznych výšok, čo umožňuje jednoducho sa prispôsobiť podmienkam stavby.

Typ UV DN
[mm]
Výška V
[mm]
Hrúbka steny
[mm]
UV vyrovnávací prstenec pod mrežu 500x500 625/60 60
UV horný diel 450/195 450 195 50
UV horný diel 450/295 450 295 50
UV horný diel 450/570 450 570 50
UV stredný diel 450/195 450 195 50
UV stredný diel 450/295 450 269 50
UV stredný diel 450/570 450 570 50
UV stredný diel s odtokom DN150 450 350 50
UV stredný diel s odtokom DN200 450 350 50
UV dno s odkališťom 450 300 50
UV dno s odtokom DN150 450 330 50
UV dno s odtokom DN200 450 380/330 50
UV kalový kôš vysoký 385 600
UV kalový kôš nízky 385 250

Vtoková mreža:

Uličná mreža v triede D400 sa používa pre jazdné, parkovacie alebo skladové plochy, kde dochádza k prejazdu nákladných alebo osobných automobilov.

UV vyrovnávací prstenec:

Vyrovnávací prstenec slúži ako roznášacia plocha pod uličnú mrežu.

Stavebná výška: 0,60 cm.

UV horný diel:

Horný diel je súčasťou uličného vpustu.

Stavebná výška: 20, 30, 60 cm.

UV stredný diel:

UV stredný diel je súčasťou uličného vpustu.

Stavebná výška 20,30,60cm.

UV stredný diel s odtokom:

UV stredný diel je súčasťou uličného vpustu. Slúži na odvedenie dažďovej vody z vpustu.
Možnosť napojenia uličného vpustu je na potrubie DN150 a DN200.


UV dno s odkališťom:

Dno s odkališťom je súčasťou uličného vpustu. Slúži na usadzovanie prebytočných kalov.

UV dno s odtokom:

UV dno s odtokom je súčasťou uličného vpustu. Slúži na odvedenie dažďovej vody z vpustu.
Možnosť napojenia uličného vpustu na potrubie DN150 a DN200.
      

UV kalový kôš:

Kalový kôš je určený k zachytávaniu nečistôt, ktoré sa dostanú do uličných vpustov. Kalový kôš je vyrobený zo žiarovo pozinkovanéj ocele, čo zaručuje dlhú životnosť.

Potrebujete poradiť?

Uličné vpusty

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm   00421 905 226 832
email skruze@klartec.sk