Akumulačné nádrže

Akumulačná nádrž (AN) je zariadenie, ktoré sa používa ako zberná nádrž na zachytenie dažďových, splaškových alebo priemyslových odpadových vôd pre ich ďalšie využitie, prípadne zneškodnenie. Nádrž je možné vyhotoviť v prevedení bez odtoku alebo  s odtokom (bezpečnostným prepadom). Pre výber veľkosti a typu AN je dôležité určiť, na čo bude nádrž slúžiť.

Ktorý produkt je pre vás najvhodnejší?

: :

Zrušiť výber
Typ AN Objem [m3] DN [mm] Rozmery LxŠxV
[mm]
Hrúbka stropnej dosky** B
[mm]
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn
[mm]
KL AN 0,75 0,75 110 1540x840x1100 100 940
KL AN 2 2 125 Ø1630x1500 150 1325
KL AN 4 4 150 2700x1600x1440 120 1190
KL AN 6 6 150 2700x1600x2000 120 1710
KL AN 8 8 200 3300x2200x1500 150 1250
KL AN 10 10 315 3600x2600x1700 170 1335
KL AN 12 12 200 3600x2600x1700 170 1450
KL AN 20 20 315 5500x2800x2000 150 1520
KL AN 24 24 200 7800x2600x1700 170 1450
KL AN 33 33 315 5500x2800x3000 150 2520

Normy:

Akumulačné nádrže sú vyrábané v súlade s technickým osvedčením č. TO – 10/0044 v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Použitie:

- nádrž na dažďovú vodu
- žumpy, septiky
- skladovacia nádrž na priemyselné odpadové vody

Technický popis:

Základná konštrukcia akumulačnej nádrže je vyhotovená zo železobetónovej jednej alebo viacerých nádrží, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu.

Nádrže sa vyrábajú ako prefabrikáty z betónu triedy C 30/37 alebo C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Jednotlivé nádrže pozostávajú zo samotnej nádrže (vane), a zákrytovej stropnej dosky, prípadne z viacerých samostatných segmentov.

Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzložkovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť splavených nečistôt na povrchu stien nádrže a tým uľahčuje jej čistenie.

Nádrž možno vybaviť podľa požiadaviek objednávateľa nornou stenou. Nádrž je prístupná na údržbu a kontrolu cez kruhový vstupný otvor Ø 600 mm nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej dosky. Pri osadení nádrže do väčšej hĺbky sa vstupná šachta vybuduje z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom Ø 600 mm, triedy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti od jeho umiestnenia.

Umiestnenie

Akumulačné nádrže sa umiestňujú na odvodňovacie systémy z území bez prítomnosti ropných látok napr. strechy a spevnené plochy alebo na kanalizačné systémy rodinných domov a priemyselných objektov.

Pri projektovaní umiestnenia nádrže treba brať do úvahy požiadavky na údržbu /prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok/ s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.

Montáž

Akumulačná nádrž sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie. Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne.

Jednonádržová AN sa dodáva ako prefabrikát bez montáže. AN zostavená z viacerých nádrží sa montuje priamo do výkopu, postupným spájaním jednotlivých nádrží.

Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota závisí od rozsahu dodávky (3 až 14 dní). Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

Potrebujete poradiť?

Akumulačné nádrže

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk