Tesco Boskovice

Pre obchodný reťazec Tesco v Boskoviciach, Česká republika,  sme v roku 2011 dodávali tieto produkty vrátane komplexných služieb (montáž, doprava): požiarna nádrž KL PN 51, odlučovač ropných látok KL 120/2, 2 kusy lapač tukov KL LT 4, vodomerná šachta 3450x1400, šachta pre podzemnú strojovňu 3100x2100x2090.

Táto dodávka bola úspešne zrealizovaná vo veľmi krátkom časovom rozpätí od objednávky, predaj až po samotné dodanie a montáž na stavbe -  2 týždne. Splnenie náročného termínu na dodávku bolo možné vďaka skladovým zásobám niektorých univerzálnych dielov, ktorými spoločnosť disponuje, vďaka vlastným betonárniam a veľkým skladovým priestorom.