Montáž


Montáž sa realizuje na základe objednávky pomocou autožeriavu do vopred pripraveného výkopu na upravený podklad. Odbornú montáž výrobkov vykonáva náš vlastný skúsený tím priamo na stavbe. Stavebnú pripravenosť, ktorá spočíva vo výkopových prácach, zhotovení jednotlivých podkladových vrstiev, vyhovujúcich príjazdových a manipulačných plôch, zabezpečuje odberateľ vo svojej réžii.

Pozrite si postup montáže vo fotogalérii: