Relax & Sport resort

V priebehu rokov 2010 a 2011 sme dodávali niekoľko odlučovačov ropných látok a lapačov tukov do budovaného lyžiarskeho strediska Dolní Morava relax&sport resort (740-1140 m n.m.), ktoré leží v horskom údolí pod vrcholom Králického Sněžníku (1424 m n. m.) a od roku 2011 patrí medzi najmodernejšie areály v Českej republike.

Vzhľadom na to, že areál sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prameňa rieky Morava, boli kladené vysoké nároky na účinnosť a kvalitu výrobkov. Výrobky boli osadené technológiou s dvojitou sorpčnou filtráciou.

Dodané produkty:

Na centrálnom parkovisku pred chatou „U Slona“ bol inštalovaný odlučovač ropných látok ORL KL 80/3 sII s prietokom 80 l/s a dostatočným kalovým priestorom vzhľadom na očakávané zvýšenie výskytu kalov a nemožnosti odstránenia kalu v zimných mesiacoch. Na splaškovej kanalizácii chaty bol tiež inštalovaný lapač tukov KL LT 4.

Pri objekte „Marcelka“ bol inštalovaný odlučovač ropných látok Klk 6/1 sII a lapač tukov KL LT 4. Na parkovisku hotela VISTA, je inštalovaný ORL KL 30 sII.

Lapač tukov KL LT 4 bol inštalovaný pri horskej chate Slaměnka, ktorá je najvyššie položenou chatou v okolí rezortu, nachádza sa v nadmorskej výške 1116 m n. m. priamo pri hornej stanici lanovky Sněžník. Tu bolo uvažované tiež s dostatočnou dimenziou, vzhľadom na neprístupnosť v horskom prostredí v zimných mesiacoch a teda nemožnosti údržby, čistenia a vývozu kalu a tuku.

Ďalšie výrobky boli dodané na stavbu „Lokalita pod Horskou službou“- Penzión Jiřinka. Tu bol inštalovaný ORL KLk 5/1 sII a lapač tukov KL LT 4