Letisko Bratislava

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa buduje na etapy. Prvý odlučovač ropných látok ORL 65/1 sme dodávali pre bratislavské letisko v roku  2006. O dva roky neskôr sme v ďalšej fáze budovania letiska dodávali pre stavbu odlučovač ORL 125/2 a v roku 2010 náš montážny tím okrem odlučovača ORL Kompakt 50 osadil pre bratislavské letisko aj lapač tukov LT 1.

Odlučovače ropných látok sme dodávali aj na letiská Prešov, Piešťany a Sliač. Pričom na sliačskom letisku je zabudovaný odlučovač KL ORL s menovitým prietokom až 3750 l/s.


Naše produkty sme dodávali aj na letiská v Pardubiciach a Karlových Varoch. Pre letiská v Českej republike sme zabezpečili kanalizačné šachty a retenčné nádrže.