DEK Trnava

Pri výstavbe stavebnín sme zabezpečovali komplexnú dodávku - odlučovač ropných látok, retenčná nádrž, vodomerná šachta, armatúrna šachta a požiarna nádrž.