Vírové ventily RV KL

Vírový ventil je vhodná alternatíva pre reguláciu prietoku dažďových a odpadových vôd. Škrtiaci účinok vírového ventilu zabezpečuje vertikálne prúdenie vody prenikajúcej cez vírovú komoru. Vírový ventil neobsahuje žiadne pohyblivé časti, preto je vhodný pre použitie na reguláciu aj znečistenej odpadovej vody.

Typ RVKL Max. prietok vody Q
[l/s]
DN
[mm]
Min. tlaková výška vody Vpmin
[mm]
Veľkosť odtokového potrubia DNo
[mm]
Výška osadenia Vo
[mm]
Vonkajšia šírka Š
[mm]
Výška V
[mm]
RVKL 2 - 4 2 - 4 40 160 100 135 250 240
RVKL 3 - 6 3 - 6 50 200 125 165 250 280
RVKL 5 - 9 5 - 9 65 260 150 210 270 315
RVKL 8 - 14 8 - 14 80 320 200 255 300 370
RVKL 12 - 20 12 - 20 100 400 250 325 350 445
RVKL 18 - 32 18 - 32 125 500 300 395 420 520
RVKL 25 - 45 25 - 45 150 600 300 470 490 610

Vlastnosti:

Vírové ventily RVKL sa vyrábajú s reguláciou prietoku od 2 l/s až do 45 l/s. Ide o samočinné vertikálne ventily s horizontálnym odtokom vody. Reguláciu prietoku zabezpečuje prúdový efekt vznikajúci prúdením vody vo vírovej komore ventilu. Tieto ventily sú charakteristické umiestnením vtokového otvoru pod hladinou vody.

Podľa požadovaného prietoku sú dimenzované rôzne veľkosti vtokového a odtokového otvoru pri tlakovej výške vody 2 m. Pre zaručenie vzniku vírového prúdenia nesmie byť tlaková výška menšia, než sú hodnoty minimálnej tlakovej výšky.

Použitie:

Vírové ventily sa používajú pri požiadavke zabezpečiť regulovaný prietok vyjadrený rýchlosťou prúdenia vody v l/s z nádrže.
Umiestňujú sa najčastejšie do priestoru odtoku zo záchytnej (retenčnej) nádrže pre dažďové alebo odpadové vody z odvodňovaných plôch napr. ciest, parkovísk alebo  striech budov. Zariadenia nedoporučujeme umiestňovať do nádrží s výskytom nadmerne znečistených odpadových vôd.

Technický popis:

- teleso regulátora - antikorová oceľ AISI 304
- nástenná doska
- polypropylén
- uzatváracia doska
- polypropylén
- kotviaci materiál
- antikorová oceľ AISI 304

Montáž:

Vírové ventily sa montujú prikotvením mechanickými kotvami na zvislú stenu železobetónovej nádrže v mieste napojenia odtokového potrubia. Nástenná doska ventilu musí prekryť odtokové potrubie v celej ploche. Styčné plochy nástennej dosky a steny nádrže sa utesnia pomocou silikónu.

Prevádzka a údržba :

Vírové ventily pracujú samočinne. Zariadenie nevyžaduje špeciálny prevádzkový režim. Doporučujeme však pri výskyte väčšieho množstva prívalových zrážok prekontrolovať, či nedošlo k upchatiu vtokového otvoru splaveninami.Potrebujete poradiť?

Vírové ventily

obchodní manažéri:

Ing. Martin Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk