Retenčné, požiarne, akumulačné nádrže a prečerpávacie stanice

Klartec - prvý slovenský výrobca retenčných nádrží

Globálne otepľovanie a retenčné nádrže

Lokálne prívalové dažde alebo veľkopriestorové zrážky s následnými povodňami sa podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) prejavujú na na našom území najmä v letných mesiacoch  a sú nimi pravidelne postihované najmä časti severného a východného Slovenska. Napríklad, len v roku 2011 zarezonovali v slovenských médiách správy o prívalových dažďoch na Spiši, v Oravskej Porube, ale tiež v Píle. Rok predtým zas Slovensko v priebehu leta zasiahli tri vlny lokálnych prívalových dažďov, ktoré vyvrcholili bleskovým dažďom v oblasti hornej Nitry. 

SHMÚ tiež predpokladá, že proces globálneho otepľovania ďalej povedie k nárastu množstva, ako aj k zmene časovej a priestorovej distribúcie atmosférických zrážok, pretože čím je teplota vzduchu v prízemnej vrstve atmosféry vyššia, tým je vzduch schopný prijať viac vodnej pary.

Samozrejme, že podobné ekologické situácie kladú na projektovanie stavieb nové nároky. Na jednej strane sa vyžaduje maximálna regulácia odtoku vody z pôvodného územia, a na druhej strane ekológovia upozorňujú na potrebu zadržať  vodu v pôvodnom prostredí a umožniť jej postupné vyparovanie pre prípady extrémne suchého počasia.

Na zadržanie prívalovej dažďovej vody v mieste spadnutia zrážok slúžia betónové retenčné nádrže, ktoré spoločnosť Klartec vyrába pod označením KL RN od roku 2004. Firma sa tak stala prvým slovenským výrobcom tohto typu nádrží.

Akumulačné, vodomerné, armatúrne, kábelové a prečerpávacie šachty

Spoločnosť Klartec dodáva na slovenský a český trh taktiež akumulačné nádrže, vodomerné, armatúrne, kábelové a prečerpávacie šachty/stanice pod značkou KL AN, KL VŠ, KL AŠ, KL PS, KL ČS. Nádrže Klartec  sú vyrábané z betónu.

Požiarne nádrže

Požiarne nádrže KL PN sa vyrábajú podľa projektu, v ktorom je uvedený objem nádrže zdroja vody podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. Príloha č. 1.Potrebujete poradiť?

Retenčné nádrže, akumulačné nádrže a prečerpávacie stanice

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk