Regulátory prietoku

Regulátory prietoku prídavné zariadenia pre retenčné nádrže. Využívajú sa na regulovanie odtoku dažďových a odpadových vôd. Spoločnosť Klartec vyrába regulátory odpadovej a povrchovej dažďovej vody pod označením RPKL.

Typ RP DN
[mm]
Výška Hladina vody Vv
[mm]
Rozmery LxŠxV
[mm]
RPKL 6-1-80 80 1000 890x320x1080
RPKL 6-1,5-80 80 1500 1240x320x1580
RPKL 6-2-80 80 2000 1580x320x2080
RPKL 10-1-100 100 1000 890x320x1080
RPKL 10-1,5-150 100 1500 1240x320x1580
RPKL 10-2-100 100 2000 1580x320x2080
RPKL 20-1-150 150 1000 890x370x1080
RPKL 20-1,5-150 150 1500 1240x370x1580
RPKL 20-2-150 150 2000 1580x370x2080
RPKL 30-1-200 200 1000 910x420x1080
RPKL 30-1,5-200 200 1500 1251x420x1580
RPKL 100-1,5-300 300 1500 1260x520x1600

Vlastnosti:

Regulátory prietoku sa vyrábajú s reguláciou prietoku od 6 l/s až do 200 l/s. Reguláciu prietoku zabezpečuje uzatvárací mechanizmus, ktorý je ovládaný pákou, na ktorej je pripevnený plavák.

V závislosti od výšky hladiny vody v nádrži, uzatvárací mechanizmus zatvára/otvára odtok z nádrže, tak aby bol zabezpečený požadovaný stály prietok. Podľa požadovaného prietoku sú dimenzované rôzne veľkosti odtokového otvoru od DN 80 do DN 200 a dĺžka páky uzatváracieho mechanizmu regulátora.

Použitie:

Regulátory prietoku sa používajú pri požiadavke zabezpečiť konštantný prietok vyjadrený rýchlosťou prúdenia vody v l/s z nádrže.

Umiestňujú sa najčastejšie do priestoru odtoku zo záchytnej (retenčnej) nádrže pre dažďové alebo odpadové vody.

Zariadenia nedoporučujeme umiestňovať do nádrží s výskytom nadmerne znečistených odpadových vôd.

Technický popis:

- teleso regulátora - antikorová oceľ AISI 304
- plavák -
polypropylén
- uzatváracia doska
- polypropylén
- kotviaci materiál
- antikorová oceľ AISI 304

Montáž:

Regulátory prietoku sa montujú prikotvením, mechanickými kotvami na zvislú stenu železobetónovej nádrže v mieste napojenia odtokového potrubia. Teleso regulátora musí prekryť odtokové potrubie v celej ploche. Styčné plochy telesa regulátora sa utesnia pomocou silikónu.

Prevádzka a údržba :

Zariadenie nevyžaduje špeciálny prevádzkový režim. Doporučujeme však pri výskyte väčšieho množstva prívalových zrážok prekontrolovať, či nedošlo k upchatiu odtokového otvoru splaveninami, prípadne k mechanickému poškodeniu uzatváracieho mechanizmu regulátora prietoku.

Potrebujete poradiť?

Regulátory prietoku

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk