Kanalizačné skruže, kónusy a šachtové dná

Kanalizačné šachty slúžia na sprístupnenie systému stokových sietí a kanalizačných prípojok. Sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej a povrchových vôd samospádom alebo príležitostne pri nízkom pretlaku. Zložené sú z viacerých variabilných betónových dielcov. 

Potrebujete poradit?

Kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dná, liatinové poklopy a uličné vpuste

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm   00421 905 226 832
email skruze@klartec.sk