Kanalizačné poklopy

Kanalizačné poklopy

Predaj a zabezpečenie kanalizačných poklopov je súčasťou našich komplexných služieb pri dodávke kanalizačných zostáv. K dispozícii máme štandardne tri druhy kanalizačné poklopov - liatinové poklopy, betónové BEGU poklopy a uličné mreže. Kanalizačný poklop vieme zabezpečiť podľa špecifických požiadaviek projektu.

Dodávané kanalizačné poklopy spĺňajú normu STN EN 124 (Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie. Konštrukčné požiadavky, typové skúšanie, označovanie, kontrola kvality).

Kanalizačné poklopy sú určené na zakrytie vstupných kanalizačných šácht.

Poklopy podľa triedy zaťaženia

Rozdelenie kanalizačných poklopov podľa tried zaťaženia, ktoré najčastejšie dodávame (tried je viac):

Trieda A15: prípustné pre zóny bez cestnej premávky, chodci, cyklisti

Trieda B125: chodci, cyklisti, osobné automobily

Trieda C250: krajnice ciest, obrubníky

Trieda D400: plochy určené pre osobné a nákladné vozidlá

Pre projekty s vysokým bodovým zaťažením alebo s mimoriadne vysokým zaťažením plôch vieme zabezpečiť poklopy podľa príslušnej triedy zaťaženia uvedenej v projektovej dokumentácii.

Potrebujete poradiť?

Betónové a liatinové poklopy

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm   +421 905 226 832
email skruze@klartec.sk