Odlučovače ropných látok, lapače tukov

Sme priamy výrobca odlučovačov a lapačov tukov

Odlučovače ropných látok KL a lapače tukov KL LT vyrábame v našich vlastných betonárňach v Malženiciach pri Trnave. Výrobou techniky pre životné prostredie sa naša spoločnosť Klartec, zaoberá od svojho vzniku v roku 1999.

Výstupné hodnoty

ORL KL majú koalescenčný filter, za ktorým dosahujú výstupné hodnoty 1 až 5 mg/l NEL. ORL KL, ktoré majú sorpčný filter, dosahujú hodnoty vyčistenej vody 0,5 mg/l NEL. ORL KL, u ktorých je dvojitý sorpčný filter, vykazujú výstupné hodnoty z ORL 0,1 mg na liter nepolárne extrahovateľných látok.

Lapače tuku KL LT dosahujú podľa normy výstupné hodnoty menej ako 10 mg/l extrahovateľných látok.

Potrebujete poradiť?

Odlučovače ropných látok, lapače tukov

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk