Iné

Toto nie je odlučovač ropných látok

pridané 20.5.2019 / Iné

V poslednej dobe sa v praxi stretávame s umiestňovaním čistiacich zariadení priamo do dažďového vpustu.

Viac informácií

Použitie odlučovača ropných látok pre umyvárne áut

pridané 15.3.2019 / Iné

Súčasný rastúci trend výstavby ručných alebo automatických umyvární áut prináša so sebou nutnosť riešiť problém súvisiaci s čistením odpadovej vody vznikajúcej pri ich prevádzke a následným zaústením do verejnej kanalizácie alebo do povrchového toku.

Viac informácií

Výzva pre servisné firmy

pridané 19.11.2012 / Iné

.. ako správne postupovať pri údržbe a čistení odlučovačov ropných látok.

Viac informácií

Pôsobenie podzemnej vody na ORL

pridané 11.4.2012 / Iné

Porovnanie železobetónových, plastových a oceľových ORL pri pôsobení vztlaku podzemnej vody.

Viac informácií