Pôsobenie podzemnej vody na ORL

R1 Beladice-Tekovské Nemce ORL KL v spodnej vode

Porovnanie železobetónových, plastových a oceľových ORL pri pôsobení vztlaku podzemnej vody.

Pri umiestňovaní odlučovačov ropných látok do prostredia s výskytom vysokej hladiny spodnej vody je nevyhnutné zvoliť správny typ konštrukcie zariadenia. Inak hrozí tzv. vyplavenie ORL a porušenie dažďovej kanalizácie. Následné opravy si vyžadujú použitie zložitých technologických postupov, ktoré sú tiež finančne náročné.


Do extrémnych podmienok pri stavbe je najvhodnejšou alternatívou použitie odlučovačov ropných látok zo železobetónu. Spoločnosť KLARTEC ich staticky navrhuje tak,  aby odolali pôsobeniu vztlaku podzemnej vody až do úrovne výšky osadenia stropnej - zákrytovej dosky ORL pri min. výške násypu 0,6 m nad zákrytovou doskou ORL.


Železobetónová nádrž pritom nemusí byť trvale prikotvená k podkladovej doske alebo priťažovaná ďalšími železobetónovými prvkami ako je to pri použití ORL plastovej alebo oceľovej konštrukcie. Takéto dodatočné opatrenia v konečnom finančnom vyjadrení predražujú realizáciu objektu. Opodstatnenosť správneho návrhu typu ORL dokazuje nasledovná fotodokumentácia.