Kanalizačné šachtové dná

Kanalizačné šachtové dná - betónové dielce kanalizačných šachiet umožňujú prístup k systému stokových sietí a kanalizačných prípojok, ktoré sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej vody a povrchových vôd samospádom alebo príležitostne pri nízkom pretlaku.

Šachty slúžia k zavzdušneniu, odvetraniu, údržbe, čisteniu a kontrole. Kanalizačné šachty sú umiestnené v priamom smere alebo v lomoch na potrubí.

Typ KSD DN
[mm]
Výška V [mm] Hrúbka steny [mm]
Kanalizačné šachtové dná s plastovou kynetou na potrubie DN 110 - DN 600 1000 600/1000 150/230
Kanalizačné šachtové dná na potrubie DN 700 - DN 1000 priame, lomové, koncové, 3-krížové, 4-krížové 1200x1200 2120 160
Kanalizačné šachtové dná na potrubie DN 110 - DN 300 priame, lomové, koncové, 3-krížové, 4-krížové 1000 1000 230
Kanalizačné šachtové dná na potrubie DN 110 - DN 300 priame, lomové, koncové, 3-krížové, 4-krížové 1000 600 150

Kanalizačné šachtové dná na potrubie DN110 - DN300

Šachtové dná slúžia na vodotesné pripojenie potrubia DN110 - DN300. Štandardná výška šachtového dna je 680mm.

Šachtové dno je vyrábané s kynetou, poplastovaným stúpadlom a so zabudovanými šachtovými  vložkami štandardného typu a dimenzie potrubia.

Šachtové dno sa vyrába na objednávku podľa objednávkového listu. Na manipuláciu šachtových dien sa používajú zdviháky s guľovou hlavou s príslušnou nosnosťou.

Kanalizačné šachtové dná na potrubie DN110 - DN600

Šachtové dná slúžia na vodotesné pripojenie potrubia DN110 - DN600. Štandardná výška šachtového dna je 1000 mm.

Šachtové dno je vyrábané s kynetou, poplastovaným stúpadlom a so zabudovanými šachtovými  vložkami štandardného typu a dimenzie potrubia.

Šachtové dno sa vyrába na objednávku podľa objednávkového listu. Na manipuláciu šachtových dien sa používajú zdviháky s guľovou hlavou s príslušnou nosnosťou.

Kanalizačné šachtové dná na potrubie DN700 - DN1000

Šachtové dná slúžia na vodotesné pripojenie potrubia DN700 - DN1000. Štandardná výška šachtového dna je 2120 mm.

Šachtové dno je vyrábané s kynetou, poplastovaným stúpadlom a so zabudovanými šachtovými  vložkami, štandardného typu a dimenzie potrubia.

Šachtové dno sa vyrába na objednávku podľa objednávkového listu. Na manipuláciu šachtových dien sa používajú zdviháky s guľovou hlavou s príslušnou nosnosťou.

Kanalizačné šachtové dná s plastovou kynetou na potrubie DN110 - DN600

Šachtové dno sa odlieva spolu s plastovou kynetou čím je garantovaná najvyššia kvalita tesnosti a trvácnosti výrobku.

Zaliata plastová vrstva trvale chráni betón v mieste žľabu pred škodlivými vplyvmi odpadových vôd, umožňuje bezproblémovú prevádzku a údržbu kanalizácie.

Kompletný sortiment šachtových dien je vyrábaný z ekologického polypropylénu PP a sklolaminátu GFK.

Tieto materiály sa vyznačujú mimoriadne vysokou odolnosťou voči chemickému a mechanickému zaťaženiu a preto sú optimálne pre využitie v oblasti odpadových vôd.

Z tohto dôvodu sú šachtové dná s plastovou kynetou vhodné aj na spádiskové kanalizačné šachty. Na manipuláciu šachtových dien sa používajú zdviháky s guľovou hlavou s príslušnou nosnosťou.

Informácie o betóne, betónových výrobkoch:

Vstupné šachty a revízne komory z vibrolisovaného, vodostavebného betónu triedy
C 35/45 sú vyrábané v súlade s európskou normou STN EN 1917 a nesú označenie CE.

Dielce vyhovujúce tejto norme sú vhodné na používanie vo vlhkých podmienkach a na vystavenie podmienkam chemicky mierne agresívneho prostredia.


Štandardne sú kónusy, skruže a šachtové dná dodávané s poplastovanými stúpadlami typu B-120.

Technologický postup montáže kanalizačných prvkov:

Účel a spôsob použitia v stavbe:

Kanalizačné skruže sa používajú na montáž vodotesných kanalizačných šácht, na odvod splaškových, dažďových vôd a predčistených priemyselných odpadových vôd. Osadenie vhodné pre väčšinu zemín a podzemných vôd. Vyhovujú podmienkam vlhkého a chemicky mierne agresívneho prostredia. Vstupné šachty a revízne komory z vibrolisovaného, vodostavebného betónu triedy C 35/45 sú vyrábané v súlade s európskou normou STN EN 1917 a nesú označenie CE.

Manipulácia :  

S kanalizačnými šachtami sa smie manipulovať len s manipulačnými hákmi, ktoré sú na to určené.

Montáž:   

Pred montážou musí byť každý jeden dielec dôkladne prezretý, predovšetkým profily spojov.

Poškodené dielce musia byť vyradené.

Dno šachty sa usadí na dno výkopovej ryhy, upravenej podľa príslušného projektu. Profily a samotné prvky sa očistia a nanesie sa butylplastové tesnenie príslušného profilu.

Montovaná skruž sa centricky a zvisle spustí a nechá sa dosadnúť (dôležité je správne natočenie stúpadiel) .

Po montáži šachtových dielcov je nutné previesť zatmelenie prípadných medzier, vzniknutých pri osadení.

Zasypanie šachiet – zásypový materiál musí súhlasiť s projekčnými požiadavkami a so statickým výpočtom.

Manipulačné prvky:

- šachtové dná: zdvihák pre úchyt s guľovou hlavou 2,5 t

- skruže, kónusy: manipulačné kliešte pre skruže, nosnosť 1,5 t

Potrebujete poradiť?

Kanalizačné šachtové dná

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm   +421 905 226 832
email skruze@klartec.sk