Vtoková mreža

Vtokové mreže pre uličné vpusty sú vyrábané v súlade s STN EN 124 (Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht pre pozemné komunikácie) v záťažových triedach D400 a C250.

Vtokové mreže triedy D400 sú vhodné pre umiestnenie do cestných komunikácií, parkovísk, skladových a iných spevnených plôch, kde je predpoklad prejazd nákladných automobilov.

Vtokové mreže triedy C250 sú vhodné pre zabudovanie do bezprostrednej blízkosti cestného obrubníka vo vzdialenosti max. 0,5 m do jazdného pruhu.

Typ KP DN
[mm]
Výška V [mm] Trieda zaťaženia Váha
[kg]
Kanalizačná mreža liatinová s pántom, uzamykateľná 620x420 150 400
Uličná vtoková mreža liatinová podbetónovaná 500x500 160 400

Vtoková mreža

Vtokové mreže sú vyrobené z betónu a tvárnej liatiny. Rám každej vtokovej mreže je pripravený pre osadenie lapača nečistôt, tým slúži aj ako nálevka na usmernenie toku odvádzanej vody. Výška vtokovej mreže pri triede zaťaženia D400 je 160 mm. Vzdialenosť medzi každým rebrom je 35 mm.

Vtoková mreža je vyrobená aj v prevedení s pántom, pre zabezpečenie proti krádeži. Vtoková mreža je vybavená poistným zámkom voči samovoľnému otvoreniu.

Potrebujete poradiť?

Vtoková mreža 

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm   00421 905 226 832
email skruze@klartec.sk