Operačný program - Integrovaná infraštruktúra

EÚ - Integrovaná infraštruktúra

PROJEKT:   Kód projektu:  313012P062

                     Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu

                     výroby účinnejších odlučovačov ropných látok


PROJEKT:   Kód projektu: 313012V389

                     Inovácia procesu výroby komponentov pre

                     kanalizačné systémy v spoločnosti KLARTEC,spol. sr.o.

                     prostredníctvom prvkov inteligentných riešení


PROJEKT:   
Kód projektu: 313012P958

                     Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v

                     spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o.

                     prostredníctvom podpory kvality a efektivity

                     výrobného a technologického procesu