Operačný program - Kvalita životného prostredia

EÚ

PROJEKT:   Kód projektu:  310041CTB2

                     Výstavba fotovoltického zdroja s batériovým

                     úložiskom v Malženiciach