Profil firmy

Klartec, spol. s r. o. je slovenská výrobná firma, ktorá pôsobí na na trhu v oblasti výroby a vývoja techniky pre životné prostredie od roku 1999. Spoločnosť je priamy výrobca, nie iba predajca, a preto náš personál detailne rozumie technológii v oblasti čistenia odpadových vôd.

Projektantom a stavebným firmám dokážeme poskytnúť príslušné odborné poradenstvo. Rozširovanie obchodných aktivít nám umožňuje budovať nové výrobné kapacity ako sú nové haly a linky v Malženiciach pri Trnave, kde vyrábame železobetónové:

- zariadenia na čistenie vody a nádrže: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné,         požiarne, akumulačné nádrže, prečerpávacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty

- regulátory prietoku a stavidlá: regulátory prietoku, vírové ventily

- kanalizačné skruže kónusy a šachtové dná: kanalizačné šachtové dná, kanalizačné skruže, uličné vpusty, doplnkový sortiment

- kanalizačné poklopy: liatinové poklopy, betónové BEGU poklopy, uličné mreže

- Terrabella: pod touto značkou vyrábame zámkovú dlažbu, vymývanú dlažbu, cestné prvky (parkové a cestné obrubníky, prídlažbu, palisády, zatrávňovacie tvárnice, betónové žľaby...), murovacie tvárnice, debniace a plotové tvárnice. Viac informácií o divízii Terrabella sa dočítate na webovej stránke www.terrabella.sk.

Zhodu našich výrobkov preukazujeme na základe STN EN 858-1(2), STN EN 1825, STN EN 1338, STN EN 1340, STN EN 1917.

Hlavnými odberateľmi týchto produktov sú stavebné firmy realizujúce výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, priemyselných parkov, obchodných reťazcov či obytných súborov. Spoločnosť Klartec vyrába zámkovú dlažbu pod vlastnou ochrannou značkou Terrabella® a pre drobných stavebníkov je k dispozícii v internetovom obchode www.terrabella.sk.

Aktuálne verejné obstarávanie

Súťažné podklady

Výsledky verejného obstarávania