Operačný program - Kvalita životného prostredia

c

EÚ

PROJEKT:   Kód projektu:  310041AMR6

                     Výstavba fotovoltického zdroja s batériovým

                     úložiskom v Malženiciach