Pozvánka na seminář

"PROBLEMATIKA ODLUČOVAČŮ LEHKÝCH KAPALIN, LAPAČŮ TUKŮ"

Setkáváte se s otázkami použití odlučovačů lehkých látek a lapačů tuků? Nevíte, kdy musí být takové zařízení použito a kdy jej lze nahradit? A čím je nahradit? Neznáte přesně možnosti technologických zařízení?
V praxi se potýkáme s nevhodným použitím výše uvedených zařízení a vidíme následky v podobě nefunkčnosti zařízení, sankcí, vysokých nákladů na údržbu a čištění a nízké životnosti nesprávně použitých zařízení.
Nyní máte příležitost se ve výše popsané problematice lépe zorientovat. Naším cílem je zachovat zdravější životní prostředí pro budoucí generace. Přidejte se k nám!
Nabízíme Vám účast na semináři, který si klade za cíl osvojit si poznatky týkající se odlučovačů lehkých kapalin, lapačů tuků a blíže se seznámit s normami EN 858, EN 1825.
Seminář je určen pro projektanty, pracovníky odboru životního prostředí, pracovníky vodohospodářské sféry, zaměstnance stavebních firem …

TERMÍNY SEMINÁŘŮ


DATUM            MÍSTO KONÁNÍ
  17.7. 2014      České Budějovice (hotel ZVON – nám. Přemysla Otakara II 28)
  27.8. 2014      Ostrava (DK AKORD Ostrava Zábřeh – nám. SNP 1)
    4.9. 2014      Brno (restaurace COLA TRANSPORT, Javorová 374/31, Brno Tuřany) - ZRUŠENO z technických důvodů !!!
  18.9. 2014      Teplice (hotel PRINCE DE LIGNE,Zámecké nám.136)
  25.9. 2014      Žďár nad Sázavou (hotel JEHLA, Kovářova 214/4)
  2.10. 2014      Hradec Králové (penzion SVATÝ JAN, Svobodné Dvory - Spojovací 72)
  9.10. 2014      Liberec (hotel PETRA, Ještědská 680/121)
16.10. 2014      Praha (EURO CERT CZ, Lidická 531, Roztoky u Prahy) - ZRUŠENO z technických důvodů !!! Využijte prosím termín 13.11.2014 v Kolíně.
21.10. 2014      Plzeň (hotel PRIMAVERA, Nepomucká 1058/128)
  6.11. 2014      Zlín (penzion UNO, Nivy III /4439)
13.11. 2014      Kolín (penzion HARMONIE, Kmochova 569)

Uzávěrka přihlášky na seminář je 10 dní před jeho konáním. Přihlášku si můžete stáhnout zde a zasílejte ji naskenovanou elektronicky na e-mail: klartec2@klartec.cz


Program semináře:
    8.30 – 9.00 hod   Prezentace
              9.00 hod   Začátek semináře:  
    9.00 – 9.15 hod   Účel konání semináře a jeho cíl
    9.15 – 9.45 hod   Zákon o stavebních výrobcích 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
                             Zákon o vodách 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, návaznost na
                             nařízení vlády s příslušnou normou EU
  9.45 – 10.30 hod   Požadavky úřadů na projektanty norma IN 858-1
10.30 – 10.45 hod   Přestávka
10.45 – 12.00 hod   Seznámení s normou EN 858 ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN
12.00 – 12.30 hod   Oběd
12.30 – 12.45 hod   Konkrétní příklady nepoužití nařízení vlády, norem, metodiky
12.45 – 13.15 hod   Norma EN 1825 LAPAČE TUKŮ
13.15 – 13.45 hod   Dopad na životní prostředí, příklady správného použití
13.45 – 14.00 hod   Shrnutí, diskuse