Kontakty

SÍDLO ČESKÁ REPUBLIKA

Klartec cz, s. r. o.
Příkop 843/4
CZ-602 00 Brno

IČ: 276 36 399
DIČ:CZ 276 36 399

Korespondenční adresa:

Klartec cz, s.r.o.                   
Zámecká 1033/12
CZ-664 34 Kuřim

Obchodní zástupce:

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail klartec2@klartec.cz

SÍDLO SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Klartec, spol. s r.o.
Mikovíniho 8, SK-917 01 Trnava
tel./fax 00421 33 5521866, 00421 33 5522029
e-mail klartec@klartec.sk
mapa

Údaje o firme

Mgr. Mária Karlubíková, jednatelka
Mgr. Martin Karlubík, jednatel

IČO: 36 231 355
DIČ: 2020164322
IČ DPH: SK2020164322
         

Odlučovače rop. látok a tuku, retenčné nádrže, akumulačné a požiarne nádrže, prečerpávacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm 00421 915 223 977
e-mail obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm 00421 915 383 777
e-mail obchod2@klartec.sk

Výroba

Ing. Mário Macho
gsm 00421 905 880 002
e-mail vyroba@klartec.sk

Kanalizačné skruže, kónusy, šachtové dna, vpusty, poklopy

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm 00421 905 226 832
e-mail skruze@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm 00421 918 222 182
e-mail obchod3@klartec.sk

Zámková dlažba

obchodní manažéri:

Radovan Silný
gsm 00421 915 383 092
e-mail dlazby@terrabella.sk

Martin Jendek
gsm 00421 905 383 174
e-mail dlazby2@terrabella.sk

Marketing

Bc. Zuzana Čajková
gsm 00421 948 850 115
e-mail marketing@klartec.sk


 

Odlučovače rop. látek a tuků, retenční nádrže, akumulační a požární nádrže, prečerpávací stanice, vodoměrné a armaturní šachty

obchodní manažeř

Ing. Rastislav Ševela
gsm   00421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   00421 915 383 777
email obchod2@klartec.sk


Kanalizační skruže, konusy, šachtová dna, vpustě, poklopy

obchodní manažer:

Tomáš Hain
gsm   00421 905 226 832
email skruze@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm 00421 918 222 182
e-mail obchod3@klartec.sk

Zámková dlažba

obchodní manažeři:

Radovan Silný
gsm 00421 915 383 092
e-mail dlazby@terrabella.sk

Martin Jendek
gsm 00421 905 383 174
e-mail dlazby2@terrabella.sk