Montáž


Montáž výrobků se realizuje na základě objednávky, kterou vykonává náš vlastní zkušený tým přímo na stavbě, za pomoci autojeřábu příslušné nosnosti, do předem připraveného výkopu na upravený podklad. Stavební připravenost zabezpečuje realizační firma /odběratel) a spočívá v přípravě výkopových prací, zhotovení jednotlivých podkladových vrstev, vytýčení bodů pro uložení nádrží. Dále zabezpečuje vyhovující příjezdové komunikace pro jeřáb a nákladní vozidla a manipulační plochy potřebné pro montáž.

Prohlédněte si postup montáže ve fotogalerii.

Potřebujete poradit?

Odlučovače rop. látek a tuků, akumulační nádrže, přečerpávací stanice, regulátory průtoku a stavidla

obchodní manažeři:

Ing. Václav Janda
gsm   00420 603 356 759
email klartec@klartec.cz

Tomáš Marek
gsm   00420 733 797 441
email klartec2@klartec.cz